Der kan være mange fordele ved at vælge en privatskole. Hvis du for eksempel har et barn med en høj intelligens, kan du med rette være i tvivl om hvorvidt han bliver tilstrækkeligt fagligt udfordret i folkeskolen. Det kan derfor være en god ide at rykke dit barn over i en privatskole, hvis du gerne vil være sikker på at han får de bedst mulige rammer. Samtidig kan en privatskole også være en fordel, hvis dit barn har nogle faglige udfordringer, og du gerne vil være sikker på at han får nok hjælp og opmærksomhed fra underviserne. Vi har her samlet nogle af de bedste privatskoler i Københavnsområdet:

1. (delt førsteplads) Gideonskolen, Vallensbæk

Med et karaktergennemsnit på 9,3, er Gideonskolen sammen med Atheneskolen den bedste privatskole i Københavnsområdet, såvel som i hele Danmark. Skolen har et kristent grundlag, hvorfor skolen udover almene faglige kundskaber også lægger vægt på kristen etik og kendskab til bibelen. Det er en relativ lille skole med et trygt miljø og undervisning, der tilgodeser den enkelte elev. Skolen er fuldt udbygget, dvs. at man kan gå der fra børnehaveklassen til 9. klasse. Skolen har plads til 170 elever.

1. (delt førsteplads) Atheneskolen, Gladsaxe

Atheneskolen ligger sammen med Gideonskolen på en delt førsteplads med et karaktergennemsnit på 9,3. På Atheneskolen er det okay at være en stræber, og skolen prøver at skabe gode rammer for ambitiøse elever. Skolen tager udgangspunkt i at eleverne i forvejen har gode kompetencer, hvorfor undervisningen på mange punkter adskiller sig fra den i folkeskolen. F.eks. er eleverne holdinddelt efter deres faglige niveau. Derudover undervises der allerede fra skolestart i engelsk og tysk.

3. Krebs’ Skole, København Ø

På tredjepladsen finder man Krebs’ Skole, der har et gennemsnit på 9,1. Skolen ligger på Stockholmsgade midt på Østerbro. Skolen følger Undervisningsministeriets forenklede fælles mål. Der undervises dog ikke i kristendomskundskab i 7. og 9. klasse. Skolen lægger vægt på at give eleverne et solidt bogligt fundament i trygge rammer.

4. Herlev Privatskole

Herlev Privatskole er med et snit på 8,7 den fjerdebedste privatskole i Københavnsområdet. Skolen lægger vægt på trygge rammer og et højt fagligt niveau. Skolen lægger desuden vægt på at give eleverne gode selvstændige arbejdsevner, og at få eleverne til at stille krav til sig selv. Skolen er en-sporet, og har et elevtal på 240 elever. Skolen er fuldt udbygget, dvs. at den tilbyder alt fra børnehaveklassen til 9. klasse. Herlev Privatskole har en klassekvotient på 24.

5. N. Zahles Gymnasieskole

N. Zahles Gymnasieskoles grundskole ligger med et karaktergennemsnit på 8,6 på en femteplads i blandt privatskoler i Københavnsområdet. Skolen har en rig historie, der strækker sig helt tilbage til 1851. Skolen tager udgangspunkt i et kristent grundlag. Skolen lægger vægt på at udvikle elevernes faglige kompentencer. Derudover bliver der også lagt stor vægt på at fremme selvstændig tænkning i hos eleverne. Skolen har et elevtal på 650 elever på tværs af 27 klasser og tilbyder alt fra børnehaveklassen til gymnasiet.

Privatskoler har altså typisk et højere karaktergennemsnit end folkeskoler, og har derudover også tit en lidt lavere klassekvotient. Dit barn vil altså ofte få mere opmærksomhed fra underviserne, og i højere grad blive udfordret fagligt i en privatskole. Du kan se ranglisten her.