Søndagsavisen har lavet en ny opgørelse, med det formål at finde de bedste folkeskoler i Danmark. Opgørelsen lægger vægt på fire forskellige faktorer: Elevernes karaktergennemsnit, fravær, trivsel og lærerenes uddannelsesniveau. Denne opgørelse prøver altså at finde ud af hvilke skoler, der skaber det bedst mulige arbejdsmiljø. I denne artikel vil vi fokusere på, hvad de tre bedste skoler i landet gør rigtigt, og hvad andre skoler kan lære af deres faglige og pædagogiske metoder.

1. Dåstrup Skole, Viby Sjælland

Dåstrup Skole i Viby Sjælland er på mange måder en helt almindelig skole. Skolen vægter dog fagligheden rigtig højt, og den lægger vægt på at lærerne underviser i de fag de er mest passionerede og vidende omkring. Eleverne på skolen er også rigtig glade for lærerne, som de synes er gode til at skabe engagerende undervisning. Dåstrup Skole ligger desuden vægt på elevernes selvstændig udvikling. Skolen sørger også for at eleverne bliver i stand til at handle aktivt og ansvarligt i et internationalt samfund.

2. Virum Skole, Virum

Virum Skole er en 4 sporet skole med 1000 elever. Skolen har en rig historie, der går helt tilbage til 1721, omend det først var i 1973 blev den nuværende hovedbygning taget i brug. Skolen har en innovativ og nyskabende tilgang til samspillet mellem de pædagogiske, organisatoriske, sociale og menneskelige aspekter af skolegangen. Skolen ligger desuden vægt på at det skal være både sjovt og lærerigt at gå i skole, og at eleverne er både intellektuelt og fysisk aktive. Skolen stiller også gerne krav til eleverne, og skolens målsætning er at skabe et højt ambitionsniveau både fagligt, kreativt og socialt. Det er vigtigt for skolen, at eleverne presser sig selv, og at de realiserer deres potentiale. Det er derudover vigtigt for skolen, at eleverne er i stand til og tør at tænke og agere selvstændigt, således at de kan begå sig i en verden i konstant forandring.

3. Sdr. Omme Skole, Billund

Sdr. Omme Skole er en 2 sporet skole med 300 elever fordelt på 17 klasser. Skolen lægger stor vægt på rummelighed og inklusion, og prioriterer derudover også sundhed rigtig højt. Skolen er desuden blevet nyrenoveret i 2015, så den har super lækre fysiske rammer. Skolens målsætning er at alle eleverne skal indgå i et lærende fællesskab, hvori de bliver bliver fagligt stimuleret og trives socialt. Skolens ambitioner er derudover at eleverne skal tilegne sig gode faglige kundskaber, have en dagligdag præget af samarbejde, åbenhed og tolerance, blive fagligt udfordret og opleve skolen som et godt sted at være for alle.

Vi kan altså se, at de skoler der klarer sig bedst, er dem der fokuserer på helhedsbilledet. Det vil sige, at de også sikrer sig, at eleverne får motion, trives socialt og at alle elever bliver udfordret fagligt. Det andre skoler kan lære er, ar det kan betale sig at fokusere på at eleverne får nok motion, får en sund kost og har det godt med hinanden, da det er det der giver dem overskuddet til at præstere i klasseværelset. Du kan læse mere om Søndagsavisens opgørelse her, hvor der også er et spændende interview med elever og lærere på Dåstrup Skole.