En af de på en gang mest spændende og skræmmende øjeblikke i enhver forælders liv, er når ens barn skal starte i skole. Det er vigtigt at ens barn er klar når det starter i skolen, så barnet får den bedst mulige start på skolelivet. Her er en række faktorer som er afgørende, når man skal finde ud af, om ens barn er parat til at starte i skole:

 

Arbejdsmoral og koncentration

Arbejdsmoral er ofte vigtigere end intelligens, hvis man gerne vil nå ens mål. Sådan forholder det sig ligeledes i skolen. Det er derfor vigtigt, at dit barn kan og vil koncentrere sig om de opgaver de skal løse, og ikke bliver distraherede eller giver op. Det er også rigtig vigtigt, at dit barn kan lytte til f.eks. sin klasselærer eller andre elever, også i længere tid. Derudover skal dit barn også kunne forstå fælles beskeder fra læreren, så som hvis de skal gå udenfor og lege eller hvis de skal pakke deres ting sammen.

Intellektuel nysgerrighed og evner

En af de vigtigste spørgsmål når det kommer til hvorvidt dit barn er skoleklart, er om de har de intellektuelle præmisser i orden, og om de er interesserede i at lære nye ting. Hvis dit barn f.eks. keder sig i børnehaven, er det et tegn på at barnet er parat til nye udfordringer. Hvis barnet derimod ikke er interesseret i at lære at læse eller at regne, kan det være en god ide at vente et år til. Det er nemlig bedre at starte lidt senere, hvis det til gengæld betyder at dit barn kommer godt fra start.

Motoriske færdigheder

Det er vigtigt at dit barn har motorikken i orden. F.eks. skal dit barn kunne tegne og skrive med en blyant og viske med et viskelæder. Derudover skal dit barn også selv kunne gå på toilettet, og kunne tage sit tøj og sko af og på.

Selvtillid

Det er desuden også vigtigt at barnet tror på sig selv. Når man starter i skole, skal man lære mange nye ting, og det er meningen at man skal blive fagligt udfordret. Derfor er det vigtigt, at dit barn ikke giver op eller bliver sur, når han eller hun møder problemer det ikke kan løse.

Sociale færdigheder

Når man starter i skole, skal man lære en masse andre nye børn at kende. Det er lettere, hvis dit barn har de fornødne sociale evner. F.eks. skal dit barn kunne løse mindre problemer selv, og være i stand til at føre en samtale med andre børn.

Sproglige færdigheder

Dit barn skal allerede inden skolestart gerne være i stand til at tale så man kan forstå hvad der bliver sagt. Omvendt skal barnet også være i stand til at forstå hvad der bliver sagt til ham eller hende. Derudover skal barnet også kunne læse og forstå historier, sådan så at barnet kan forstå handlingen til et punkt hvor man kan genfortælle historien. Barnet skal desuden kunne læse og huske sangtekster til f.eks. fællessang.

Hvis dit barn besidder følgende kompetencer, burde det være parat til at starte i skole. Du kan læse mere om emnet her.